Sunday, March 17, 2019

I feel bored tonightThere is a lot of trash like this on YouTube. I don´t usually link to it, but being a bit bored tonight, I couldn´t help myself. 

This is supposedly an authentic message from a time traveler from the year 4932. OK, it´s possible that I misunderstood something and that it´s really just a fanciful ad for T-shirts, but it´s treated as "real" by the commentariat. 

The hoax (if that´s what it is) is more transparent than usual. 

For instance, imagine how much the English language has changed in 3,000 years. (There hardly *was* an English language 3,000 years ago.) Yet, the time traveler from 3,000 years into the future speaks perfect vernacular early 21st century Anglais. Also, it is hard to believe that the United States will still exist in 2085, or have the same constitution as today, but I suppose you *could* make that case, LOL. Even funnier is the "philosophy" of the future POTUS, which is simply basic bitch theism. Billions of people already believe in that, so what´s the prob? 

Oh, and time travel isn´t possible for humans. 

I hope Apex Predator TV at least sells some of UFO-themed T-shirts... 

6 comments:

 1. There will be no basic bitch theism 3,000 years into the future. Instead, people will worship the IRMINSUL.

  ReplyDelete
 2. Så där rent filosofiskt har jag alltid tänkt - så länge jag funderat på frågan - att det rent teoretiskt skulle kunna vara möjligt att åka in i framtiden - så länge man inte kan komma (synlig och/eller märkbar) tillbaka eller på något sätt kan skicka meddelanden tillbaka, För det skulle nästan automatiskt leda till tidsparadoxer.

  På samma sätt skulle man kanske kunna åka tillbaks i tiden om man där endast var ett helt osynligt spöke, som inte på något sätt kunde påverka nät.

  Fast det förutsätter att man har en normal tidsuppfattning. Max Tegmark menar i "Det matematiska universum" att vid varje kvantfluktuation skapas ett nytt universum, och kvantfluktuationer ska ju pågå hela tiden. Om man tror nåt sånt (jag gör det definitivt inte) kan ju vad som helst hända...

  ReplyDelete
 3. Rent filosofiskt borde det ju vara möjligt att åka fram och tillbaka i tiden, eftersom Gud enligt många teologer står utanför tiden - det är ju Han-Hon-Hen-Det som skapat tiden. Gud kan alltså "se" både det förflutna och framtiden. Om man nu tänker sig en varelse som är lägre än Gud men på något sätt kan ta sig ur tidsflödet så borde ju även den kunna resa fram och tillbaka i tiden. Fast detta är en ren spekulation som knappast är möjlig att bevisa...

  ReplyDelete
 4. Sedan finns det ju teologer som hävdar att Gud befinner sig i tiden, och då borde det ju inte gå. Fast problemet för dem är att Gud i så fall saknar kunskap om framtiden (den finns ju inte) vilket problematiserar alla profetior i Bibeln...

  ReplyDelete
 5. Men om man utgår från att det på något sätt ändå finns en kausalitet (vilket jag gör) borde det ju inte gå. Men om man antar en Gud som kan skapa ett tidsflöde bortom all kausalitet så... men jag tycker faktiskt inte att det ser ut som om vi lever i ett sådant universum.

  ReplyDelete
 6. "Fast problemet för dem är att Gud i så fall saknar kunskap om framtiden (den finns ju inte) vilket problematiserar alla profetior i Bibeln..."

  Inte om man är determinist. Jag tror att det var Laplace som sa att om någon kände till allt som hände och fanns nu i universum så kunde denne rent teoretiskt räkna ut allt som ska hända.

  Men det förutsätter nog att denne själv är utanför universum, annars uppstår nog genast paradoxer. En teistisk allvetande Gud utanför universum skulle kanske klara det, om nu inte alla konstiga kvantfluktuationer ställer till det förstås.

  ReplyDelete