Thursday, September 19, 2019

Äntligen!

One happy boy

Det var ju kul att någon var glad. Jag hoppas att Kadhammar är lika glad åt att västvärlden kommer att bli beroende av sällsynta jordartsmetaller från Kina och Nordkorea, att hela Lappland grävs upp i jakten på mer koppar och att fler barnarbetare i Kongo exploateras, att fler fattiga svälter ihjäl när deras mat blir biobränsle, och att kärnkraften kraftigt byggs ut (t.ex i Iran). Det är nämligen vad som krävs för att "bryta oljeberoendet".

Såvida inte Peter Kadhammar vill gå tillbaka till stenåldern och gå några holmgångar med neandertalare, sabeltandade katter och grottlejon.

Vilket jag misstänker att han inte vill göra.

Eller?

"Jag gläds åt oljeattacken i Saudiarabien"

No comments:

Post a Comment