Sunday, June 16, 2019

Jag fick just ett "allmännyttan moment"



Det som står i den här artikeln är ju inte HELT fel...så när som på en liten detalj. Ni kan säkert räkna ut den. Och om ni inte kan det, så kommer här en ledtråd: stärk allmännytan...stärk allmännyttan...stärk allmännyttan...

Nyheter Idag kritiserar KD:s bostadspolitik

No comments:

Post a Comment